Plánováná výstavba rodinných domů firmy Konhefr v lokalitě Bílý vrch v Horních Počernicích

STÁVAJÍCÍ NÁVRH

1) čistírna odpadních vod při vstupu do lokality
2) průjezd kamionové dopravy jižní částí projektu
3) školka u stávajících hal
4) nedostatek zeleně obklopující lokalitu
5) chybějící náměstíčko – veřejný prostor a nákup základních potravin
6) cyklostezka součást komunikace

NÁVRH ZLEPŠENÍ

1-1) čistírna odpadních vod u hal
2-1) průjezd kamionové znemožněn šířkou a povrchem komunikace
3-1) školka u vstupu do lokality
4-1) doplnění zeleně obklopující lokalitu – posunutí východní komunikace a možnost umístění pásu zeleně na východ lokality
5-1) vytvoření náměstíčka – veřejného prostoru pro nákup základních potravin, nejlépe k mateřské školce
6-1) cyklostezka v samostatném tělese

 info@bilyvrch.cz